prodáváme nemovitosti a obchodní společnosti

Energetické štítky (PENB)

Vážení klienti,

Od 1.7.2015 platí novela zákona č. 103/2015, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Znamená to opatření zpracování energetického průkazu při pronájmu nebo prodeji bytu, bytového a rodinného domu:

  • Při prodeji bytu/domu platí od 1. 1. 2013.
  • Při pronájmu je vlastník bytu (neboli samostatné jednotky v bytovém domě) povinen od 1. ledna 2016. Tuto povinnost běžně přejímá vlastník budovy (SVJ).
  • Při pronájmu nebo prodeji rodinného domu či jeho ucelené části platí obdobné povinnosti pro vlastníka RD od 1. 1. 2013.
  • Kdo prodává budovu nebo celou budovu pronajímá od 1. 1. 2013.

PENB (energetický štítek) určuje, jak je na tom daná nemovitost se spotřebou energie, jaké budou náklady na její provoz. Tento průkaz je nutné mít. Mezi naše služby patří i zajištění energetického štítku pro Vás od našeho energetického specialisty s oprávněním vypracovávat průkazy - Ing. Radima Smolky Ph.D.

Nové požadavky na dokladování energetické náročnosti budov stanoví § 7a zákona o hospodaření energií. Majitelé bytových domů, bytů a některých dalších budov musí zajistit zpracování PENB ve stanovených případech, aniž by docházelo k jakýmkoliv stavebním zásahům do budovy.

Při pronájmu bytu je vlastník bytu (neboli samostatné jednotky v bytovém domě) povinen od 1. ledna 2016 předložit budoucímu nájemci jednotky průkaz energetické náročnosti budovy před uzavřením smlouvy týkající se nájmu bytu, a nejpozději při podpisu nájemní smlouvy předat nájemci průkaz nebo jeho ověřenou kopii. Ke stejnému datu, tj. k 1. lednu 2016, vzniká vlastníkovi bytu povinnost uvést ukazatele energetické náročnosti bytového domu převzaté z PENB v informačních a reklamních materiálech, v nichž je nabízen pronájem bytu.

Při prodeji bytu platí od 1. 1. 2013 povinnost vlastníka předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy a předat průkaz kupujícímu nejpozději při podpisu smlouvy o prodeji. Od 1. 1. 2013 je také vlastník bytu povinen uvádět ukazatele energetické náročnosti podle PENB v informačních a reklamních materiálech, v nichž je nabízen prodej bytu.

V případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

Průkaz energetické náročnosti budovy se nezpracovává pro ucelenou část budovy ani pro jednotlivé byty; ale vždy pouze pro celou budovu/bytový dům. Průkaz zpracovaný pro celou budovu je současně průkazem pro jednotlivé byty. Při prodeji nebo pronájmu bytu požádá jeho vlastník o předání PENB společenství vlastníků jednotek. Pokud vlastníkovi bytu nebude na písemné vyžádání průkaz předán, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušný byt za uplynulé 3 roky. Toto vyúčtování, které nahradí PENB, předloží, resp. předá kupujícímu (nájemci).

Při pronájmu nebo prodeji rodinného domu či jeho ucelené části platí obdobné povinnosti pro vlastníka RD od 1. 1. 2013. To znamená, že vlastník RD je povinen předložit kupujícímu, resp. nájemci PENB před uzavřením smlouvy o prodeji nebo pronájmu a předat průkaz nejpozději při podpisu smlouvy a je povinen uvádět ukazatele energetické náročnosti podle PENB v informačních a reklamních materiálech, v nichž je nabízen prodej nebo pronájem rodinného domu.

Výjimky zůstávají zachovány mimo jiné pro stavby pro rodinnou rekreaci, pro budovy s energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, pro budovy chráněné podle zákona o státní památkové péči, pro budovy užívané pro náboženské účely.

Naší snahou je šetřit Váš čas a poskytnout Vám kvalitní a komplexní služby.